تاريخ : | | نویسنده : rozroz

ترجمه فارسی نهج البلاغه درباره خلافت خود
از سخنان آن حضرت عليه‏السلام است (در بعض از صفات خداوند سبحان): سپاس خداوندي را که از او نميپوشاند آسمان و زميني آسمان و زمين ديگر را (علم او به همه اشياء احاطه دارد و چيزي از او پوشيده نيست، زيرا اگر به غير اين باشد مستلزم محدود بودن علم او گردد و محدوديت از لوازم امکان است. مستفاد از ظاهر فرمايش امام عليه‏السلام: و لاارض ارضا يعني او پنهان نميکند زميني زمين ديگر را، آن است که زمين هم مانند آسمان هفت زمين ميباشد، چنانکه در قرآن کريم س (65) ي (12) ميفرمايد: الله الذي خلق سبع سموات و من الارض مثلهن يعني خداوندي است که آفريد هفت آسمان و مانند آن زمين را، و عقيده بعضي آنست که زمين يکي است و مراد از هفت زمين هفت اقليم و هفت قسمت از زمين است، ولي بر هر مرد مسلمان لازم است در اينگونه از مسائل به ظاهر آنچه که خدا و رسول و اوصياء آن حضرت عليهم‏السلام فرموده‏اند ايمان داشته و به صحت و راستي آنها تصديق نمايد، زيرا اگر بخواهيم به وسيله عقول ناقصه خود يا به توسط آراء مختلفه و گفتارهاي گوناگون به حقيقت اين نوع مطالب پي ببريم بجائي نرسيده و سودي بدست نمي‏آوريم، بلکه حيران و سرگردان خواهيم ماند، چنانکه در شرح خطبه نودم 90 اشاره شد).
قسمتي از اين خطبه است (در گفتگوي آن حضرت با يکي از اهل شوري که عمر دستور تشکيل آن را بعد از خود داده بود): گوينده‏اي (سعد ابن ابي‏وقاص) به من گفت: اي پسر ابيطالب تو به خلافت حريص هستي! گفتم: سوگند به خدا شما حريصتر و (به لياقت به خلافت يا نسبت به پيغمبر) دورتر هستيد، و من (به خلافت) سزاوارتر و (از جهت انتساب به رسول خدا) نزديکترم، و حق خود را ميطلبم که شما ميان من و آن مانع ميشويد، و هر زمان آن را خواستم بگيرم روي مرا برميگردانيد (نميگذاريد به حق خود برسم) پس چون در ميان گروه حاضرين برهان را در گوش او فرو کوفتم (با دليل پاسخش گفتم) متنبه گشت و (از خواب غفلت) بيدار شد، و حيران و سرگردان ماند چنانکه ندانست پاسخ مرا چه بگويد! (پس از آن امام عليه‏السلام به خداوند شکايت نموده ميگويد:) خدايا من بر قريش و کسانيکه آنها را ياري ميکنند از تو کمک ميطلبم (تا از آنان انتقام‏کشي) زيرا آنها خويشي مرا قطع کردند (نسبت مرا به رسول خدا مراعات ننمودند) و بزرگي مقام و منزلت مرا کوچک شمردند (مرا هم رديف خود دانستند) و در امر خلافت که اختصاص به من داشت بر دشمني با من اتفاق کردند، پس از آن گفتند: آگاه باش حق آن است که آن را بگيري و حق آن است که آن را رها کني (ادعا ميکردند که حق به دست ايشان است و گرفتن و رها کردن من آن را يکسان است، اي کاش آن را که ميگرفتند اعتراف داشتند که حق من است تا تحمل مصيبت آن آسانتر ميشد).
و قسمتي از اين خطبه است درباره اصحاب جمل (طلحه و زبير و پيروانشان): (چون طلحه و زبير بيعت با اميرالمومنين عليه‏السلام را شکسته درصدد مخالفت برآمدند به بهانه حج از مدينه به مکه رفتند) پس (عايشه با فوجي لشگر از مکه برداشته) حرکت کردند در حاليکه زوجه رسول خدا صلي الله عليه و اله (عايشه) را ميکشاندند (از شهري به شهري ميبردند) چنانکه کنيز را در موقع خريدن آن (فروشنده‏ها به اطراف) ميکشانند، و به اتفاق او به جانب بصره رفتند، و (چون به آب حواب نام منزلي بين مکه و بصره رسيدند سگهاي آنجا بانگ زنان قصد هودج عايشه نمودند، پرسيد اين چه آبي است؟ گفتند: آب حواب، گفت: مرا برگردانيد که از رسول خدا صلي الله عليه و اله شنيدم که ميفرمود: سگهاي حواب بروي يکي از زنهايم بانگ ميزنند زمانيکه به جنگ وصي من ميرود، سعي کن که تو نباشي، طلحه و زبير او را به اشتباه انداختند و هفتاد کس حاضر نموده گواهي دادند که اين آب را آب حواب نمينامند، و اين اول شهادت و گواهي دروغ و نادرستي بود که در اسلام داده شد، چنانکه صاحب مجمع‏البحرين از حضرت صادق عليه‏السلام نقل مينمايد، خلاصه طلحه و زبير) زنهاي خود را در خانه‏هاشان باز گذاشتند و باز گذاشته رسول خدا صلي الله عليه و اله را بخود ديگران آشکار نمودند در بين لشگري که نبود از ايشان مردي مگر آنکه اطاعت و فرمانبرداري مرا به گردن گرفته، و به اختيار نه از روي اجبار با من بيعت نموده بود (حرمت پيغمبر اکرم را رعايت نکرده بر خلاف دستور خداي تعالي رفتار نمودند، در قرآن کريم س 33 ي 33 ميفرمايد: و قرن في بيوتکن و لاتبرجن تبرج الجاهليه الاولي يعني اي زنهاي پيغمبر در خانه‏هاتان قرار گيريد و زينت و آرايش خود را مانند آشکار ساختن زنهاي جاهليت پيش از اين به بيگانه آشکار مسازيد) پس بر عامل من در بصره (عثمان ابن حنيف) و خزانه‏داران بيت‏المال مسلمين و غير ايشان از اهل آن ديار وارد گشتند، و گروهي را به صبر کشتند (آنان را در زندان نگاهداشتند، يا آنکه کتک زده آنقدر آزردند تا مردند) و گروهي را به مکر و حيله شهيد نمودند (هنگامي که طلحه و زبير و عايشه و پيروانشان وارد بصره شدند، عثمان ابن حنيف انصاري که از اصحاب رسول خدا صلي الله عليه و اله و در آن زمان از جانب اميرالمومنين عليه‏السلام - والي و حکمران آن سامان بود طبق دستور آن حضرت که در نامه خود نوشته بود با ايشان جنگيد تا اينکه قرار شد تا آمدن آن بزرگوار با هم مدارا کرده زد و خورد را کنار گذارند، پس با مکر و حيله خزانه‏داران بيت‏المال را دستگير کرده به امر عايشه سر بريدند، و گروهي را هم کشتند، و موي سر و ريش و مژه و ابروي عثمان را کنده از شهر بيرونش نمودند، در بين راه به ملاقات حضرت نائل شد، آن بزرگوار بر او گريست و فرمود از پيش ما پير رفته جوان باز آمدي) پس (بر اثر ظلم و ستم اصحاب جمل امام عليه‏السلام ميفرمايد:) سوگند به خدا اگر دست نمييافتند به مسلمانان مگر به يک مرد که او را عمدا بدون آنکه مرتکب جرم و گناهي شده باشند بکشند، هر آينه کشتن همه آن لشگر به من حلال بود، زيرا آن لشگر حاضر بودند و نهي از منکر و کار زشت (کشتن مسلمان بي‏گناه) ننمودند، و کشتن او را (به قصد فساد و تباهکاري در زمين و محاربه با من که مانند محاربه با خدا و رسول است) نه به زبان و نه به دست جلوگيري نکردند (و نکته حلال بودن کشتن آن لشگر را به ازاء کشتن به کيفر مسلمان بي‏گناه) رها کن که (از اين جهت هم کشتن همه آنان حلال است که) ايشان به اندازه عدد لشگرشان که بر مسلمانان وارد شدند از آنها کشته‏اند (پس بايد همه آن لشگر را کشت). متن عربی نهج البلاغه ( وَ مِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: ) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى ‏لا ‏تُوارِى‏ عَنْهُ سَماءٌ سَماءً، وَ لا أَرْضٌ أَرْضاً.
مِنْها: ‏وَ ‏قالَ‏ ‏لِى‏ قائِلٌ: إِنَّکَ ‏عَلى ‏هذَا ‏الْأَمْرِ ‏يَا ‏ابْنَ‏ ‏أَبِيطالِبٍ‏ لَحَرِيصٌ! فَقُلْتُ: بَلْ أَنْتُمْ وَ اللَّهِ لَأَحْرَصُ وَ أَبْعَدُ، وَ أَنَا أَخَصُّ وَ أَقْرَبُ، وَ إِنَّما طَلَبْتُ حَقّاً لِى وَ أَنْتُمْ تَحُولُونَ بَيْنِى وَ بَيْنَهُ، وَ ‏تَضْرِبُونَ‏ ‏وَجْهِى‏ دُونَهُ، فَلَمَّا ‏قَرَعْتُهُ‏ ‏بِالْحُجَّةِ فِى الْمَلَإِ الْحاضِرِينَ ‏بُهِتَ‏ لا يَدْرِى ما يُجِيبُنِى بِهِ! اللَّهُمَّ إِنِّى ‏أَسْتَعْدِيکَ‏ عَلى قُرَيْشٍ وَ مَنْ أَعانَهُمْ، فَإِنَّهُمْ قَطَعُوا رَحِمِى، وَ صَغَّرُوا عَظِيمَ مَنزِلَتِى، وَ أَجْمَعُوا عَلى مُنازَعَتِى أَمْراً هُوَ لِى، ثُمَّ قالُوا: أَلا إِنَّ ‏فِى‏ ‏الْحَقّ‏ أَنْ تَأخُذَهُ وَ فِى الْحَقِّ أَنْ تَتْرُکَهُ.
مِنْها فِى ذِکْرِ أَصْحابِ الْجَمَلِ: فَخَرَجُوا يَجُرُّونَ حُرْمَةَ رَسُولِ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ- کَما تُجَرُّ الْأَمَةُ عِنْدَ شِرائِها، مُتَوَجِّهِينَ بِها إِلَى الْبَصْرَةِ، فَحَبَسا نِساءَهُما فِى بُيُوتِهِما وَ أَبْرَزا ‏حَبِيسَ‏ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَهُما وَ لِغَيْرِهِما فِى جَيْشٍ ما مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَ قَدْ أَعْطانِى الطَّاعَةَ، وَ سَمَحَ لِى بِالْبَيْعَةِ طائِعاً غَيْرَ مُکْرَهٍ. فَقَدِمُوا عَلى عامِلِى بِها وَ ‏خُزّانِ‏ بَيْتِ مالِ الْمُسْلِمِينَ وَ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِها فَقَتَلُوا طائِفَةً ‏صَبْراً، وَ طائِفَةً غَدْراً، فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ يُصِيبُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا رَجُلًا واحِداً ‏مُعْتَمِدِينَ‏ لِقَتْلِهِ بِلا جُرْمٍ جَرَّهُ لَحَلَّ لِى قَتْلُ ذلِکَ الْجَيْشِ کُلِّهِ، إِذْ حَضَرُوهُ فَلَمْ يُنْکِرُوا وَ لَمْ يَدْفَعُواْ عَنْهُ بِلِسانٍ وَ لا ‏يَدٍ، دَعْ ما أَنَّهُمْ قَدْ قَتَلُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِثْلَ الْعِدَّةِ الَّتِى دَخَلُوا بِها عَلَيْهِمْ.

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : rozroz

ترجمه فارسی نهج البلاغه تعليم ياران در کار جنگ
آموزش نظامي (تاکتيکهاي رزم انفرادي)
زره پوشيده‏ها را در پيشاپيش لشگر قرار دهيد، و آنها که کلاه‏خود ندارند، در پشت سر قرار گيرند، دندانها را در نبرد روي هم بفشاريد، که تاثير ضربت شمشير را بر سر کمتر مي‏کند، در برابر نيزه‏هاي دشمن، پيچ و خم به خود دهيد که نيزه‏ها را مي‏لغزاند و کمتر به هدف اصابت مي‏کند، چشمها را فرو خوابانيد، که بر دليري شما مي‏افزايد، و دل را آرام مي‏کند، صداها را آهسته و خاموش سازيد که سستي را مي‏زدايد. پرچم لشگر را بالا داريد و پيرامون آن را خالي مگذاريد و جز به دست دلاوران و مدافعان سرسخت خود نسپاريد، زيرا آنان که در حوادث سخت ايستادگي مي‏کنند، از پرچمهاي خود بهتر پاسداري مي‏نمايند و آن را در دل لشگر نگاه مي‏دارند، و از هر سو، از پيش و پس و اطراف، مراقب آن مي‏باشند، نه از آن عقب مي‏مانند که تسليم دشمن کنند و نه از آن پيشي مي‏گيرند که تنها رهايش سازند. هر کس بايد برابر حريف خود بايستد و کار او را بسازد و به ياري برادر خود نيز بشتابد، و مبارزه با حريف خود را به برادر مسلمان خود وامگذارد که او در برابر دو حريف، قرار گيرد، حريف خود، و حريف برادرش
آموزش معنوي سربازان
بخدا سوگند! اگر از شمشير دنيا فرار کنيد از شمشير آخرت سالم نمي‏مانيد، شما بزرگان عرب و شرافتمندان برجسته‏ايد، در فرار از جنگ، خشم و غضب الهي و ذلت هميشگي و ننگ جاويدان قرار دارد، فرارکننده بر عمر خود نمي‏افزايد. و بين خود و روز مرگش مانعي نخواهد کرد، کيست که شتابان و با نشاط با جهاد خويش به سوي خدا حرکت کند؟ چونان تشنه‏کامي که به سوي آب مي‏دود؟ بهشت در سايه نيزه‏هاي دلاوران است، امروز در هنگامه نبرد آنچه در دلها و سر زبانهاست آشکار مي‏شود، به خدا سوگند! که من به ديدار شاميان در ميدان نبرد شيفته‏ترم تا آنان به بازگشت به خانه‏هاشان! که انتظار مي‏کشند. بار خدايا! اگر شاميان از حق روي گرداندند جمعشان را پراکنده، و در ميانشان اختلاف و تفرقه بيفکن، و آنان را براي خطاکاريشان به هلاکت رسان.
ضرورت جنگ بي‏امان براي شکست شاميان.
همانا شاميان، بدون ضربت نيزه‏هاي پياپي هرگز از جاي خود خارج نشوند، ضرباتي که بدنهايشان را سوراخ نمايد، چنانکه وزش باد از اين سو فرو شده بدان سو درآيد، ضربتي که کاسه سر را بپراکند، و استخوانهاي بدن را خرد، و بازوها و پاها را قطع و به اطراف پخش کند، آنان دست برنمي‏دارند تا آنگاه که دسته‏هاي لشگر پياپي بر آنان حمله کنند و آنها را تيرباران نمايند، و سواران ما هجوم آورند، و صفهايشان را در هم شکنند، و لشگرهاي عظيم، پشت سر لشگرهاي انبوه، آنها را تا شهرهايشان عقب برانند، و تا اسبها سرزمينشان را که روي در روي يکديگر قرار دارد، و اطراف چراگاهايشان، و راههاي آنان را، زير سم بکوبند.
(در پاسخ خوارج که ماجراي حکميت را نمي‏پذيرفتند فرمود) متن عربی نهج البلاغه ( وَ مِنْ کَلامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ ) فِى حَثِّ أَصْحابِهِ عَلَى الْقِتالِ: فَقَدِّمُوا ‏الدَّارِعَ‏، وَ أَخِّرُوا ‏الْحاسِرَ، وَ عَضُّوا عَلَى الاَضْراسِ، فَإِنَّهُ ‏أَنبى لِلسُّيُوفِ عَنِ ‏الْهامِ‏، وَ ‏الْتَوُوا فِى أَطرافِ الرِّماح، فَإِنَّهُ ‏أَمْوَرُ لِلاَسِنَّةِ، وَ غُضُّوا الاَبْصارَ، فَإِنَّهُ أَرْبَطُ لِلْجَأْشِ، وَ أَسْکَنُ لِلْقُلُوبِ، وَ أَمِيتُوا الْأَصْواتَ، فَإِنَّهُ أَطْرَدُ لِلْفَشَلِ، وَ رايَتَکُمْ فَلا تُمِيلُوها، وَ لا تُخَلُّوها، وَ لا تَجْعَلُوها إِلّا بِأَيْدِى شُجْعانِکُمْ، وَ الْمانِعِينَ ‏الذِّمارَ مِنکُمْ. فَإِنَّ الصَّابِرِينَ عَلى نُزُولِ ‏الْحَقائِقِ‏ هُمُ الَّذِينَ ‏‏يَحُفُّونَ‏‏ ‏‏بِراياتِهِمْ‏‏، وَ ‏يَکْتَنِفُونَها ‏حِفافَيْها وَ وَراءَها وَ أَمامَها، ‏لا ‏يَتَأَخَّرُونَ‏ عَنْها فَيُسْلِمُوها، وَ لا يَتَقَدَّمُونَ عَلَيْها فَيُفْرِدُوها ‏أَجْزَأَ ‏امْرُوءٌ ‏قِرْنَهُ‏، وَ اسى أَخاهُ بِنَفْسِهِ، وَ ‏لَمْ‏ ‏يَکِلْ‏ قِرْنَهُ إِلى ‏أَخِيهِ‏ فَيَجْتَمِعَ عَلَيْهِ قِرْنُهُ وَ قِرْنُ أَخِيهِ. وَ أَيْمُ اللَّهِ لَئِنْ فَرَرْتُم مِنْ سَيْفِ الْعاجِلَةِ لا تَسْلَمُوا مِنْ سَيْفِ الاخِرَةِ، ‏أَنتُمْ‏ ‏لَهامِيمُ‏ الْعَرَبِ وَ السَّنامُ الْأَعْظَمُ. إِنَّ فِى الْفِرارِ ‏مَوْجِدَةَ اللَّهِ، وَ ‏الذُّلّ‏ ‏اللّازِمَ‏، وَ الْعارَ الْباقِىَ، وَ إِنَّ الْفارَّ لَغَيْرُ مَزِيدٍ فِى عُمْرِهِ، وَ لا مَحْجُوزٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ يَوْمِهِ. ‏مَنْ‏ ‏رائِحٌ‏ إِلَى اللَّهِ کَالظَّمْانِ يَرِدُ الْماءَ، الْجَنَّةُ تَحْتَ أَطْرافِ ‏الْعَوالِى‏، الْيَوْمَ ‏تُبْلَى‏ الاَخْبارُ، ‏وَ ‏اللَّهِ‏ ‏لَأَنَا ‏أَشْوَقُ‏ ‏إِلى ‏لِقائِهِم‏ ‏مِّنْهُمْ‏ ‏إِلى ‏دِيارِهِمْ‏. اللَّهُمَّ فَإِنْ رَدُّوا الْحَقَّ فَافْضُضْ جَماعَتَهُمْ، وَ شَتِّتْ کَلِمَتَهُمْ، وَ ‏أَبْسِلْهُمْ‏ بِخَطاياهُمْ، إِنَّهُمْ لَنْ يَزُولُوا عَنْ مَواقِفِهِمْ دُوْنَ طَعْنٍ ‏دِراکٍ‏، يَخْرُجُ مِنْهُ النَّسِيمُ، وَ ضَرْبٍ يَفْلِقُ الْهامَ، وَ يُطِيحُ الْعِظامَ، وَ ‏يُنْدِرُ السَّواعِدَ وَ الاَقْدامَ، وَ حَتّى يُرْمَوا ‏بِالْمَناسِرِ تَتْبَعُهَا الْمَناسِرُ، وَ يُرْجَمُوا ‏بِالْکَتائِبِ‏ ‏تَقْفُوهَا ‏‏الْحَلائِبُ‏‏، وَ حَتّى يُجَرَّ بِبِلادِهِمُ الْخَمِيسُ يَتْلُوهُ الْخَمِيسُ، وَ حَتّى ‏تَدْعَقَ‏ الْخُيُولُ فِى نَواحِرِ أَرْضِهِمْ، وَ ‏بِأَعْنانِ‏ ‏مَسارِبِهِمْ‏، وَ مَسارِحِهِمْ. أَقُولُ: الدَّعْقُ: الدَّقُّ، أَىْ تَدُقُّ الْخُيُولُ بِحَوافِرِها أَرْضَهُمْ، وَ نَواحِرُ أَرْضِهِمْ: مُتَقابِلاتُها، يُقالُ: مَنازِلُ بَنِى فُلانٍ تَتَناحَرُ، أَىْ تَتَقابَلُ.

ادامه مطلب

 

 

نمایشگاه قرآنی آثار علی پیران در نمایشگاه مجازی

 

فیلم «کوری» در برنامه «سینما اقتباس» نقد می شود.خانه فیلم بلند حوزه هنری استان همدان با همکاری دفتر آفرینش های ادبی، دومین برنامه «سینما اقتباس» را امروز ۲۵ مرداد ماه با نمایش و نقد فیلم «کوری» برگزار می کند.

 

خانه فیلم بلند حوزه هنری استان همدان با همکاری دفتر آفرینش های ادبی، دومین برنامه «سینما اقتباس» را امروز ۲۵ مرداد ماه برگزار می کند. این برنامه به نمایش فیلم «کوری» به کارگردانی فرناندو میرلس اختصاص دارد.

 

«کوری» نام فیلمی از کارگردان برزیلی فرناندو میرلس است که بر اساس رمانی از ژوزه ساراماگو به همین نام که در سال ۱۹۹۸ جایزه نوبل ادبیات را به دست آورد ساخته شده است.

شصت و یکمین جشنواره فیلم کن نیز با این فیلم گشایش یافت. فیلم «کوری» داستان شهری است که تعداد زیادی از جمعیت آن به طور ناگهانی کور می شوند و در این بین اتفاقات زیادی رخ می دهد.

 

«سینما اقتباس» از سری برنامه های خانه فیلم بلند است که در آن نمایش فیلم و بررسی مولفه های اقتباس در سینما به منظور تعامل بیشتر بین فیلم سازان و نویسندگان جوان استان و به صورت ماهانه برگزار می شود. این نشست دومین جلسه برنامه سینما اقتباس است.

 

این برنامه امروز دوشنبه ۲۵ مرداد ماه ساعت ۱۶ با حضور امید وفایی، منتقد سینما و تیمور آقا محمدی، منتقد ادبی در سالن اجتماعات حوزه هنری همدان برگزار می شود.... / پایگاه خبری حوزه هنری
ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : rozroz

 

 

 

گوشت

 

 

مدیركل دفتر محصولات كشاورزی و غذایی سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان از عرضه گوشت قرمز وارداتی به قیمت ۵۹۰۰ تومان در بازار خبرداد.

علیرضا رفیعی در گفتگو  گفت: عرضه محصولات پروتئینی در بازار و میادین اصلی میوه و تره بار آغاز شده است كه امید می رود مصرف كنندگان بتوانند با كمترین مشكل محصول مورد نظر خود را تامین كنند.مدیركل دفتر محصولات كشاورزی و غذایی سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولید كنندگان افزود: بر این اساس عرضه گوشت مرغ از ۳ مجرای نمایشگاه های وی ژه ماه مبارك رمضان، عرضه مستقیم و میدان بهمن تهران كه شاخص توزیع مرغ در كشور است، توزیع می شود.

وی تصریح كرد: همچنین تفاهم نامه ای با سازمان میادین میوه و تره بار به امضا رسیده است تا در ۱۴ میدان اصلی میوه و تره بار در تهران، نمایشگاه های عرضه مستقیم كالاهای اساسی دایر شود كه در آن مرغ و اقلام پروتئینی نیز توزیع خواهد شد. به گفته رفیعی، از طریق میدان اصلی میوه و تره بار بهمن توزیع مرغ را به گونه ای انجام خواهیم داد تا قیمت در سطح ۲۸۵ تومان برای عمده فروشی و در نهایت ۲۹۵۰ تا ۳ هزار تومان در سطح خرده فروشی ثابت بماند..../تحلیل:مهرادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : rozroz

 

 

 

آلزایمر درکودکان

 

 

تحصیلات و مطالعه مداوم خطر ابتلا به زوال عقل در پیری و آلزایمر را کاهش می دهد.

 

محققان با بررسی مغز ۸۷۲ داوطلب در سه تحقیق بزرگ درباره پیری کشف کردند که تحصیلات بالا به افراد در مبارزه بهتر با تغییرات مغزی مربوط به زوال عقل کمک می کند. به طوری که هر یکسال تحصیلات بیشتر خطر توسعه زوال عقل را تا ۱۱ درصد کاهش می دهد.

 

این محققان در این خصوص توضیح دادند:«یک فرد می تواند این آسیب مغزی را به صورت خیلی حاد نشان دهد درحالی فرد دیگری می تواند آن را در حالت بسیار خفیف تری بروز دهد، درحالی که فرد دوم نیز همان زوال عقل را دارد. مطالعات ما نشان می دهد که تحصیلات در دوره اول کودکی تغییراتی در مغز ایجاد می کند که این تغییرات موجب می شود مغز فرد در پیری از خود مقاومت بیشتری در مقابله با آلزایمر نشان دهد».

 

این دانشمندان افزودند:«بروز زوال عقل پس از سن ۶۰ تا ۶۵ سالگی هر ۵ تا ۷ سال یکبار دو برابر می شود و تقریبا ۵۰ درصد از جمعیت حدود ۹۰ سال به این بیماری مبتلا هستند».

 

 بیش از ۲۹ میلیون نفر در دنیا از زوال عقل رنج می برند و تا سال ۲۰۲۵ در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین بیش از ۸۰ میلیون نفر به این بیماری مبتلا شوند.

 

به گفته این محققان  بهترین راه مبارزه با آلزایمر در پیری، تشویق کودکان به مطالعه بیشتر در دهه اول زندگی است...../تحلیل:jamejamonline.irادامه مطلب۳۰ هزار زنبور یک خانه را محاصره کردند


۳۰هزار زنبور یک خانه را در لینکولن شایر انگلستان محاصره کرده و آسمان آن را سیاه کردند فیل ساندرسون ۳۴ ساله در این باره گفت: این حشرات صدایی مانند ووووزلاهای جام جهانی داشتند.

 

این دسته زنبور در ابتدا در اطراف خانه شروع به چرخیدن کردند به طوری که اعضای خانه حتی نمی توانستند صدای یکدیگر را بشنوند.

 

بعد از یک ساعت این زنبورها روی یک درخت تجمع کرده و سپس از منطقه دور شدند.

 

آقای ساندرسون که یک کارمند پست است از این زنبورها در نزدیکی خانه اش عکس برداری کرده است و در این باره گفت: این زنبورها دقیقا صدایی مانند وو وو زلاهای بازی های جام جهانی داشتند.

 

او در ادامه گفت: در ابتدا من نفهمیدم این توده سیاه رنگ چیست. آن ها صدایی بسیار بلند داشتند و اطراف خانه را محاصره کردند.

 

اما زمانی که من متوجه شدم این تعداد زنبور در اطراف خانه من در حال پرواز هستند وحشت کردم.

 

به همین دلیل به سرعت به سمت پنجره ها رفتم و آن ها را بستم تا این زنبورها وارد خانه نشوند.

 

حتی زمانی هم که من به این تصاویر نگاه می کنم نمی توانم این موضوع را باور کنم. کم ترین چیزی که شما در دنیا انتظار دارید این است که توسط ۳۰ هزار زنبور محاصره شوید.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : rozroz

 

 

آپارتمان های کوچک

 

 

در اين نکات کوچک خواهيد ديد که چگونه دکوراتورهاي حرفه اي از فضاهايي محدود، به بهترين شکل استفاده ميکنند. آنها بيشتر اوقات با اتکا به اين نکات، بيننده را به اين تصور وا ميدارند که فضا، از آنچه آنها ميبينند بزرگتر است.

 

 

رنگهاي سفيد، خنثي يا کم مايه نور را به بهترين وجهي منعکس ميکنند و از لحاظ بصري ديوارها را "به عقب ميرانند" بهترين حالت، استفاده از رنگ روشن به طور غالب، همراه با ريزه کاريهايي از رنگهاي تيره است تا با ايجاد تضاد، فضا را دلنشين تر کرده و از حالت يکنواخت خارج کند.

 

 

نور فراوان طبيعي به خصوص براي اتاقهايي که با سايه روشنهاي عميق تري تزيين شده اند بسيار ضروري است. بگذاريد نور خورشيد تا حد امکان در اتاق بتابد.

 

 

مبلمان و لوازم کم رنگ نسبت به انواع مشابه آن با رنگ تيره، سبکتر به نظر ميرسند.

 

 

لوازم شفاف مانند ميز چاي خوري پلکسي گلس Plexiglas، در مواقعي که خالي هستند، ناپديد ميشوند و صندليهاي چهارپايه با نشيمن پارچه اي بسيار سبکتر و ناپيداتر از انواع تمام پارچه هستند.

 

 

کمتر، بيشتر است، اين مثلي است که ورد زبان دکوراتورهاي فضاي کوچک است. درست است که مبلمان و لوازم کوچک جاي کمتري اشغال ميکنند، اما اگر بخواهيد به اين دليل تعداد بيشتري از آنها را در اتاق کوچکي جا دهيد، اتاق شلوغ و مانند انبار و از همه مهمتر کوچک به نظر ميرسد. بهتر است که از لوازم بزرگ و راحت استفاده کنيد که همانقدر جا اشغال ميکند، اما به دليل تعداد کمتر آن، اتاق خلوت و بزرگ به نظر ميرسد.

 

 

استفاده از طرحها و رنگهاي شلوغ و غالب در اتاقهاي کوچک، بايد با احتياط و مقتصدانه انجام شود. به جاي انتخاب رومبلي هاي پر رنگ با طرحهاي درشت، از پارچه مورد علاقه خود کوسنهايي کوچک و رنگين تهيه کنيد تا هم به فضا رنگ ببخشد و هم جاي زيادي اشغال نکند.

 

 

ميله پرده را از حد پنجره بالاتر نصب کنيد. به اين ترتيب سقف بلندتر به نظر ميرسد.گيره مخصوص بستن پرده را با فاصله بيشتري از کنار پنجره قرار دهيد تا هنگام کنار زدن پرده شيشه ها نمايان شده و نور بيشتري به داخل وارد شود.

 

 

تابلوها را در وسط ديوار نصب نکنيد.در غير اين صورت بيننده ناخودآگاه به اندازه ديوار توجه ميکند، درحالي که نصب تابلو در جايي خارج از مرکز، چشم بيننده را به خود تصوير جلب ميکند. ترکيبي از دو تابلو به صورت عمودي نيز، توجه را به ارتفاع اتاق جلب کرده و حسي از بلندي سقف به بيننده القا ميکند.

 

 

تابلوها و طرحهاي شلوغ را به حداقل برسانيد. در صورتي که تصويري پر رنگ و شلوغ را به ديوار نصب ميکنيد، برايش حاشيه اي عريض و سفيد و قابي باريک در نظر بگيريد تا اين طرح شلوغ در کادري آرام بسته شود.

 

 

آينه ها فضا را گسترش ميدهند. اين کار با منعکس کردن تصوير مقابل و افزودن به ميزان نور انجام ميشود. اگر آشپزخانه اي باريک و کوچک داريد، نصب يک آينه بزرگ در انتهاي آن، عمق بيشتري به آن ميدهد.گذاشتن آينه در پشت قفسه هاي ويترين و کتابخانه نيز چنين تاثيري خواهد داشت.

 

 

انتخاب کفپوش يکنواخت ارتباط ميان اتاقها را حفظ ميکند و خانه اي کوچک را، به صورتي فضايي يکنواخت و بزرگ مينماياند. انتخاب پارکت يا سراميک يک دست يا استفاده از قاليچه هاي کوچک و هم رنگ در بخشهاي اتصال اتاقها به يکديگر، نگاه بيننده را به دنبال خود ميکشد و فضايي بزرگتر براي او ايجاد ميکند.

 

 

تنوع جنس مواد را کم کنيد. تا حد امکان در زمان انتخاب بخشهاي ثابت خانه مانند کابينت، روکش پيشخوان، قاب پنجره ها و موارد مختلف ديگر، از جنس يا طرح و رنگ کمتري استفاده کنيد. براي مثال آشپزخانه خود را با کابينت فلزي با درب چوبي، پنجره آلومينيومي و پيشخوان سنگي تزئين نکنيد. در صورت ناچاري، سعي کنيد جنسهاي مختلفي که به کار ميبريد از نظر رنگ هماهنگ و يک دست باشند.

 

 

دربهاي داخلي اضافه را برداريد يا از دربهاي شيشه و چوب استفاده کنيد. اين کار مسير ديد را باز ميگذارد و نور را از اتاقهاي نورگير به اتاقهاي ديگر ميرساند و محيط را بزرگتر نشان ميدهد.

 

 

براي مخفي کردن جعبه ها، چمدانها و سبدها در زير تخت يا ميز، از روتختي دامن دار يا روميزي بلند استفاده کنيد.

 

 

خرده ريزهاي کوچک را در سبدها يا ظروف زيباي چيني قرار دهيد تا هم در دسترس باشند و هم فضا را شلوغ نکرده و زيبا هم باشند.

 

 

کشو هاي ساده در زير ميز ناهارخوري، در کنجهاي بي استفاده و مانند آن بسيار مفيد هستند و خرده ريزهايي از قبيل دستمال سفره، نامه، کارد و چنگال ميوه خوري و مانند آن را در خود جاي ميدهد.

 

 ادامه مطلب


 

 

 

خنثي کردن ممنوعيت راست کليک در سايتها

 

احتمالا شما هم به سايتهايي مراجعه كردين که هنگام راست کليک اخطار ميده ,كه نمي تونيد از منوهاي راست كليك استفاده كنيد . البته اين روش هاي جلوگيري از راست كليك اصلا مفيد نيستن چون به هر حال كل صفحات سايت همراه با محتوي سايت توسط مرورگر در داخل History ثبت ميشن .

روش هاي زيادي وجود داره :

1. ساده ترين راه غير فعال كردن Java Script هست .

 

2.دو تا کليک (راست و چپ) رو با هم فشار بدين و با هم بلند کنيد (اين روش در بعضي از سايت ها كار نمي كنه)

 

3. در صفحه راست كليك كنيد , دكمه راست كليك رو هم چنان پايين نگه داريد و بعد Esc را بزنيد تا اخطار ناپديد شود . دكمه راست كليك رو رها كنيد , حالا مي تونيد از منو هاي راست كليك استفاده كنيد .

 

4. راه ديگه اينه كه عكس يا هر چيز ديگه رو كه در سايت هست و احتمالا شما راست کليک رو براي برداشتن اون ميخواين انجام بدين رو به صورت Drag and Drop در بالاي مرورگر ( جايي كه آدرس هاي اينترنتي رو وارد مي كنيد ) بكشيد (بكشيد و رها كنيد)

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : rozroz

 

 

مصرف آب و پیشگیری از بیماری های قلب

 

 

تمام افراد به منظور پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی باید در طول شبانه روز ۲ تا ۳لیتر آب مصرف کنند.

 


یک متخصص قلب و عروق به مناسبت برگزاری دوازدهمین کنگره تازه های قلب و عروق در گفت و گوی اختصاصی افزود: مصرف روزانه آب در کنار خودداری از مصرف نمک و مصرف غذاهای پرچرب از اصول مهم در پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی محسوب می شود.

 


دبیر علمی دوازدهمین کنگره تازه های قلبی و عروقی با اشاره به نقش و اهمیت تغذیه در پیشگیری از بیماری های قلبی و عروق گفت: در این کنگره طی یک پانل علمی موضوع تغذیه و تغذیه صحیح موثر در پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی با حضور متخصصان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

 


وی گفت: مصرف گوشت به صورت سفید و به خصوص مصرف ماهی ، خودداری از مصرف گوشت های قرمز و روغن های جامد و اشباع شده در مقابل مصرف میوه و سبزیجات تازه به نحو چشمگیری در پیشگیری از ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی موثر است.

 


این متخصص قلب و عروق با تاکید بر نقش و اهمیت تحرک بدنی در جلوگیری از انباشته شدن چربی ها در بدن گفت: ورزش منظم روزانه و یا ورزش و پیاده روی به صورت سه بار در هفته هر بار به مدت نیم ساعت درارتقای سلامت افراد و پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی موثر است.

 


دبیر علمی دوازدهمین کنگره تازه های قلب و عروق با اشاره به اینکه به طور کلی استرس یکی از فاکتورهای مهم ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی است گفت: عامل استرس در ایران و به خصوص در شهرهای بزرگ و شلوغ ، از عوامل مهم ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی است.

 


وی همچنین گفت : تمام افراد در طول زندگی خود به نوعی در معرض استرس قرار دارند .

 


وی اظهار داشت: بیش از ۵۰ سخنرانی در دوازدهمین کنگره تازه های قلبی و عروق از سوی متخصصانی از کشورهای آلمان، آمریکا، کانادا، سوریه، انگلستان، پاکستان، ایتالیا،عربستان صعودی، ترکیه و ارمنستان در این کنگره ایراد شد.

 


این متخصص قلب و عروق با اشاره به اینکه یکی از محورهای این کنگره نقش سلول های بنیادی در درمان بیماری های قلبی و عروقی است گفت: هم اکنون کاربرد سلول های بنیادی در درمان بیماری های قلبی و عروقی در مرحله تحقیقات قرار دارد و در کشور ما نیز تحقیقاتی دراین زمینه انجام شده است.

 


وی افزود: این تحقیقات که از حدود ده سال قبل شروع شده در برخی بیماران نتایج موفقیت آمیزی داشته است و در برخی موارد هم نتایج موثری حاصل نشده است. و در مجموع هنوز در هیچ جای دنیا در این زمینه نتایج قطعی به دست نیامده است.

 

منبع:ایرنا

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : rozroz

 

 

طرح ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي

 

مركز پژوهش‌ها با بررسي "طرح ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي"

ايراد شوراي نگهبان به تامين بودجه شهرداري‌ها از سوي شوراي شهر قابل تامل است


شوراي نگهبان تنظيم شدن بودجه شهرداري توسط شوراي اسلامي شهر را مغاير اصل يكصدم قانون اساسي دانسته است.كميسيون اجتماعي با اصلاحيه‌اي اين ايراد شوراي نگهبان را مرتفع كرده است.

ایلنا: مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، درباره «طرح ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي اظهارنظر كارشناسي ارايه داد.
به گزارش ايلنا، در مقدمه اين گزارش با اشاره به اينكه طرح فوق در راستاي تحقق اصل بيست‌وهشتم قانون اساسي و به‌منظور تأمين امنيت و عدالت اجتماعي و فراهم كردن امكانات شغلي براي تمام اقشار جامعه با قيد يك فوريت به تصويب نمايندگان مجلس رسيده، آمده است: البته اين طرح با ايراداتي ازسوي شوراي نگهبان مواجه شد. كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌اي كه با حضور نماينده شوراي نگهبان برگزار شد ايرادات مزبور را بررسي كرده و پيشنهاداتي جهت رفع آنها ارائه داده است كه در ذيل به بررسي ايرادات شورا و پيشنهادات كميسيون مي‌پردازيم.
در تحليل ايرادات شوراي نگهبان به اين موارد اشاره شده است:
1) در بند «1» ايرادات شورا ماده (3) طرح درخصوص اعضاي ستاد مغاير اصل شصتم قانون اساسي دانسته شده است. مطابق اصل شصتم قانون اساسي «اعمال قوه مجريه ... از طريق رئيس‌جمهور و وزراست». مطابق نظري كه شوراي نگهبان از اين اصل دارد چنانچه شورا، ستاد و يا كارگروهي حق وضع مصوباتي با ماهيت آيين‌نامه و تصويبنامه را داشته باشد بايد اعضاي آن منحصراً از ميان هيئت وزيران باشد. حضور اعضاي غيروزير در چنين شورا يا ستادي طبق نظر شوراي نگهبان مغاير قانون اساسي است. براساس‌اين، شوراي نگهبان ماده (3) طرح درخصوص اعضاي ستاد را با توجه به وظايف ستاد و با عنايت به حضور اعضاي غيروزير در آن مغاير اصل شصتم قانون اساسي دانسته است.
2) بند «8» ماده (4) طرح يكي از اختيارات ستاد را «تعيين ضوابط صدور مشاغل خانگي» عنوان كرده است. شوراي نگهبان در بند «2» ايرادات، اطلاق عبارت «تعيين ضوابط» را مغاير اصل هشتادوپنجم قانون اساسي دانسته است. مطابق اين اصل قانونگذاري از طريق مجلس شوراي اسلامي انجام شده و مجلس نمي‌تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا نهاد ديگري واگذار كند. در حقيقت طبق نظر شوراي نگهبان اطلاق عبارت «تعيين ضوابط» شامل قانونگذاري نيز شده و ستاد با اين عبارت اختيار قانونگذاري را دارا خواهد شد.
3) در بند «3» ايرادات شورا مواد (6)، (7)، (8) و (10) طرح مورد ايراد قرار گرفته است. لازم به توضيح است كه مواد مذكور اختياراتي را به ستاد تفويض مي‌نمايد كه داراي ماهيت آيين‌نامه‌اي و يا تصويبنامه‌اي بوده و با توجه به حضور اعضاي غيروزير در تركيب ستاد مغاير اصل شصتم قانون اساسي است. در حقيقت اين ايراد شورا مانند ايراد بند اول است.
4) ماده (11) طرح درخصوص بازارهاي محلي موقت بوده و ذيل اين ماده مقرر مي‌دارد: «شوراي اسلامي هر شهر موظف است در تنظيم بودجه ساليانه شهرداري در چارچوب سياست‌هاي اجرايي ستاد پيش‌بيني‌هاي لازم را براي تحقق اين ماده بنمايد». شوراي نگهبان اين ماده را داراي بار مالي دانسته و مغاير اصل هفتادوپنجم قانون اساسي دانسته است. همچنين شوراي نگهبان تنظيم شدن بودجه شهرداري توسط شوراي اسلامي شهر را مغاير اصل يكصدم قانون اساسي دانسته است.

*بررسي پيشنهادات كميسيون
1. درخصوص ايراد بند «1» شوراي نگهبان كميسيون اجتماعي پيشنهاد كرده است جهت رفع مغايرت مذكور تبصره «1» ماده (3) بدين نحو اصلاح شود: «مصوبه ستاد با تأييد اكثريت وزراي عضو توسط وزير كار و امور اجتماعي ابلاغ مي‌گردد». عبارت فوق بدين معني است كه زماني كه موضوعي به تصويب اعضاي ستاد رسيد، تنها وزراي عضو كميسيون متن مصوبه را امضا مي‌نمايند. اگرچه اين پيشنهاد رافع ايراد شوراست، لكن اين عبارت بدين معني است كه اعضاي ديگر ستاد داراي حق رأي نيستند. در حقيقت اعضاي اصلي ستاد كه داراي حق رأي هستند وزرا بوده و ديگر اعضا بدون دارا بودن حق رأي در جلسات ستاد شركت مي‌كنند و نظرات آنها جنبه مشورتي براي وزرا دارد.
2. پيشنهاد كميسيون جهت رفع بند دوم ايرادات شورا اين است كه عبارت بدين نحو تنظيم شود: «دستورالعمل تعيين ضوابط صدور مجوز مشاغل خانگي». اين پيشنهاد رافع ايراد شوراي نگهبان بوده و ماهيت مصوبات ستاد در اين‌خصوص را در حد «دستورالعمل» مشخص مي‌كند. طبيعي است ماهيت دستورالعمل مشخص بوده و شامل امر قانونگذاري نمي‌گردد.
3. درخصوص بند سوم ايرادات شورا لازم به‌ذكر است كه اين ايراد مشابه ايراد بند اول شورا درخصوص مغايرت با اصل شصتم قانون اساسي بوده و با مرتفع شدن ايراد اول شورا ايراد مذكور در اين بند نيز مرتفع مي‌گردد. لذا با اصلاح ماده (3) طرح اين ايراد نيز خودبه‌خود مرتفع مي‌شود. مصوبه كميسيون درخصوص رفع ايراد اول شورا رافع اين ايراد نيز است.
4. درخصوص ايراد بند چهارم شوراي نگهبان، كميسيون اجتماعي در راستاي رفع ايراد مزبور پيشنهاد كرده كه عبارت ذيل ماده (11) به‌طور كلي حذف گردد. هر چند ايراد شوراي نگهبان درخصوص اين ماده قابل تأمل به‌نظر مي‌رسد، لكن پيشنهاد كميسيون در اين راستا راهگشا بوده و ضمن اينكه تغييري در مفاد ماده ايجاد نمي‌كند ايراد شورا را نيز مرتفع مي‌سازد...../تحلیل:ایلناادامه مطلب
رپورتاژ
لیست تقریبی قیمت اجاره خودرو
فال حافظ
سرویس VOIP چیست
درباره پرورش جوجه بوقلمون
شهرهای توریستی با تورهای اروپا روسیه آنتالیا و استانبول
نکاتی در باره کامل بودن تجهیزات تالار عروسی
خرید بلیط چارتر از آژانس مسافرتی معتبر
بهترین راه برای انتخاب آتلیه عروس
نورپردازی نما و آلاچیق
طراحی سایت اصفهان |طراحی سایت حرفه ای | سئو تضمینی سایت
تشک رویا
معرفی جاذبه های گردشگری همدان زنجان و تورهای نوروزی 96 هند چین
اتوبار و باربری آریا
بازی اندروید
هدایای تبلیغاتی
دانلود آهنگ جدید
درج آگهی رایگان
معرفی سرویس کاهش پینگ و نحوه عملکرد آن در ایران
مدل لباس عروس
چگونگی افزایش زیبایی با جراحی زیبایی

لینک های مفید
آموزش عکاسی | فروش مکمل بدنسازی | طراحی جعبه | تبلیغ در اینستاگرام | برش لیزر | طراحی آبنما | درج آگهی | نازایی | فال حافظ |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.